Què és l’equinoteràpia?

Foto Adrià Cavall

Durant molts anys l’AMPA de l’Estel organitzava extraescolars d’hipoteràpia, des del curs passat promou la realització d’equinoteràpia.

L’equinoteràpia es defineix com un tractament terapèutic, educatiu i recreatiu que contribueix a millorar significativament les condicions del desenvolupament psico-físic social de les persones amb alguna discapacitat i amb necessitats educatives especials, amb l’objectiu d’una millora de qualitat de vida. Concloem doncs que amb el cavall es produeixen avenços significatius dins les àrea psicomotora, psicològica, de la comunicació i el llenguatge i en el camp de la socialització.

El fet de dur a terme una teràpia a l’aire lliure està estudiat neurocientíficament la millora significativa de l’aprenentatge en medis naturals, amb l’ajut d’un animal de gran mida, trenca amb l’aïllament que moltes vegades suposa el fet de tenir una discapacitat amb l’avantatge que el mateix moviment del cavall  afavoreix el to muscular i  professionals especialitzats dissenyen un pla terapèutic i/o educatiu específic per cada persona aconseguint així una millora significativa en les àrees necessàries. En general podem parlar de la millora en l’àrea emocional, neurològica, corporal i els objectius equinoteràpia incorpori una visió inclusiva

Comments are closed.