Comissions

La junta de l’AMPA es reuneix mensualment el primer dilluns de cada mes en reunió ordinària i està oberta a la participació de tots els pares i mares.
La junta de l’AMPA ens organitzem a través de les comissions següents:

  • Comissió d’Extraescolars: Sunsi Bagaria, Montse Suñer i Montse Pallarès
  • Comissió de Casals i Colònies: Montse Pallarès
  • Comissió de Festes: Josep Preseguer, David Muntal i Josep Casanovas
  • Comissió Econòmica: Marc Rabionet, Montse Pallarès i Joan Codinachs
  • Comissió de Grups de Lleure: Sunsi Bagaria, Manoli Guerrero, Antoni Llamas, Josep Prat i Montse Suñer
  • Comissió de Comunicació: Josep Casanovas, Joan Codinachs i Toni Llusà
  • Comissió de Menjador: David Muntal, Manoli Guerrero i Antoni Llamas

A més de les comissions alguns membres de l’AMPA assisteixen en representació d’aquesta a:

  • El consell escolar: Josep Prat
  • La coordinadora de les AMPA de Vic: Antoni Llamas
  • La Junta de Sant Tomàs: Ferran Calás