Comissions

La junta de l’AMPA es reuneix mensualment el primer dilluns de cada mes en reunió ordinària i està oberta a la participació de tots els pares i mares.
La junta de l’AMPA ens organitzem a través de les comissions següents:

  • Comissió d’Extraescolars: Rosa M. Villegas
  • Comissió de Casals i Colònies: Ferran Calás, Montse Pallarès  i Rosa M. Villegas
  • Comissió de Festes:  Sònia Camacho, Josep Casanovas, Marc Crosas, Josep Preseguer, Rosa M. Villegas
  • Comissió Econòmica: Manoli Guerrero i Marc Rabionet
  • Comissió de Grups de Lleure: Manoli Guerrero, Antoni Llamas i Montse Suñer
  • Comissió de Comunicació: Josep Casanovas i Toni Llussà

A més de les comissions alguns membres de l’AMPA assisteixen en representació d’aquesta a:

  • El consell escolar: Ferran Calás
  • Al consell municipal i les AMPA de Vic: Montse Pallarès
  • La Junta de Sant Tomàs: Joan Codinachs